کارگاه آشنایی با مقررات دانشگاهی

کارگاه آشنایی با مقررات دانشگاهی در مورخ 97/6/25تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی راس ساعت 45/8 دقیقه با حضورآقای دکتر بهرام نژاد مدیر مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و تدریس آقایان دکترسید مهدی حسینی، آزاد همتی با حضور 45 نفر از مدرسین حق التدریسی برگزار گردید.