کارگاه آشنایی با مقررات دانشگاهی

کارگاه آشنایی با مقررات دانشگاهی در مورخ ۹۷/۶/۲۵تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی راس ساعت ۴۵/۸ دقیقه با حضورآقای دکتر بهرام نژاد مدیر مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و تدریس آقایان دکترسید مهدی حسینی، آزاد همتی با حضور ۴۵ نفر از مدرسین حق التدریسی برگزار گردید.