فعالیت شعب سازمان مدیریت صنعتی درحوزه آموزش عالی غیر قانونی اعلام شد

اطلاعیه:

مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحفیفات و فناوری طی نامه ای به روسای هیات های استانی اعلام داشته است که فعالیت شعب سازمان مدیریت صنعتی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز قانونی می باشد. لذا، مدارک صادره در دوره ها و مقاطع تحصیلی سازمان مدیریت صنعتی به هیچ‌وجه مورد تایید وزارت علوم نخواهد بود.