صفحه روی سایت کارگاه ها

 


–«صفحه کارگاه ها»–


مرکز نظارت دانشگاه کردستان در نظر دارد در راستای آیین نامه دانش افزایی و توانمند سازی اعضا هیات علمی در نیمه دوم سال ۹۷ اقدام به برگزاری کارگاه های ذیل نماید. از همکاران محترم تقاضا می گردد قبل از ثبت نام به نکات ذیل توجه نمایند.

 توجه۱-  کارگاه   تحلیل چند بعدی آموزش مجازی:(Moodel & bigbluebutton )  زمان برگزاری  


۲- کارگاه …برنامه ریزی آمادگی برای تدریس آنلاین   زمان برگزاری  

۳- کارگاه  پژوهش در فضای مجازی، آموزش جست جوی پیشرفته منابع اینترنتی جهت استفاده در تحقیقات کاربردی و بنیادی      زمان برگزاری  

 

۴- کارگاه  اوریجین        زمان برگزاری  

 


۵- کارگاه  روش های تدریس و مدیریت در کلاس آنلاین      زمان برگزاری  

 

 

۶- کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی (ویژه اساتید حق التدریس)شهریور ۹۹      زمان برگزاری  

 


 


۷- کارگاه  کارگاه آشنایی با سامانه جدید آموزش الکترونیک دانشگاه(مودل و بیگبلوباتن-Moodle & bigbluebutton)     زمان برگزاری  

 


۸- کارگاه  کارگاه آشنایی با سامانه جدید آموزش. الکترونیک دانشگاه(مودل و بیگبلوباتن-Moodle & bigbluebutton)-Moodle & bigbluebutton)     زمان برگزاری  

 


۹- کارگاه علم سنجی؛ آشنایی با مطالعات سنجش و ارزیابی علم(-)     زمان برگزاری