اسناد بالادستی

1آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

2-متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394)

3-الگوی پیشنهادی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

4-متن سند نهایی چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

5-سند دانشگاه اسلامی

6-سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری

7- منشور فرهنگی انقلاب اسلامی علم و فناوری

8-نقشه علمی کشور