اسناد بالادستی

۱آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

۲-متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)

۳-الگوی پیشنهادی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

۴-متن سند نهایی چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

۵-سند دانشگاه اسلامی

۶-سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری

۷- منشور فرهنگی انقلاب اسلامی علم و فناوری

۸-نقشه علمی کشور