کارگاه نامه نگاری حرفه ای به زبان انگلیسی

عنوان کارگاه:   نامه نگاری لاتین 

استاد: دکتر دهقان  
تاریخ برگزاری:چهارشنبه ۷ آذر 
محل برگزاری : تالار مستوره اردلان دانشکده علوم انسانی
ساعت: ۱۴ الی ۱۸

شرایط متقاضی:

سرفصل:


ثبت نام:

کارگاه نامه نگاری حرفه ای به زبان انگلیسی