صفحه روی سایت کارگاه ها

 


–«صفحه کارگاه ها»–


مرکز نظارت دانشگاه کردستان در نظر دارد در راستای آیین نامه دانش افزایی و توانمند سازی اعضا هیات علمی در نیمه دوم سال ۹۷ اقدام به برگزاری کارگاه های ذیل نماید. از همکاران محترم تقاضا می گردد قبل از ثبت نام به نکات ذیل توجه نمایند.

 توجه۱- .  کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار   Onenote        ا  زمان برگزاری  


۲- کارگاه  آشنایی با نرم افزار  ..( R  ( R Studio             ا  زمان برگزاری  

۳- آموزش مساله محور

۴-

۵–

۶-

۷-

۸- 

۹-

۱۰-


۱۱-


۱۲-


۱۳-

۱۴-

۱۵

 

۱۶-