اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

سنندج – بلوار پاسداران – دانشگاه کردستان

تلفن : ۳۳۶۶۲۹۶۴ – ۰۸۷

فکس : ۳۳۶۶۲۹۶۴ – ۰۸۷

ایمیل : nostani7@gmail.com