فرم شماره ۴: ثبت اطلاعات دروس هر ترم مدرسین حق التدریسی

با سلام مدرسین محترم حق التدریسی جهت تسریع در پرداخت حق الزحمه و سایر موارد اداری لازم است فرم ذیل در اوایل هر ترم تحصیلی تکمیل گردد. ضمنادر صورت داشتن هرگونه پیشنهادی در این ارتباط می توانید از طریق تماس با ما آنرا در میان بگذارید.

مرکز نظارت


فرم ثبت دروس مدرسین حق التدریسی

  • نام درستعداد واحد 
    Add a new row