فعالیت دانشگاه صنایع و معادن، شعب و نمایندگی های آن غیر قانونی شد

اطلاعیه:

مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحفیفات و فناوری طی نامه ای به روسای هیات های استانی اعلام داشته است که هر گونه فعالیتی تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن یا شعبه و نمایندگی آن فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً تاکید شده است اقدام قانونی توسط هیات های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی در خصوص توقف مراکزی که به عنوان نمایندگی دانشگاه صنایع و معادن در حوزه آموزش عالی فعالیت می نمایند به عمل آید. با اعلام غیر قانونی بودن این حرکت، چنانچه مدرکی از سوی این دانشگاه به دانشجویان اعطا شود، این مدارک به هیچ‌وجه مورد تایید وزارت علوم نخواهد بود.