صفحه مدرسین حق التدریس

با سلام

این صفحه مربوط به مدرسین محترم حق التدریسی می باشد لطفا قبل از تکمیل و … حتما فایل های راهنما مطالعه گردد.

فرم شماره یک: کلیه افراد متقاضی تدریس در دانشگاه کردستان می بایست یک بار آنرا بصورت آنلاین تکمیل نمایند.

فرم شماره دو: مصوبه شورای گروه برای اعلام نظر در ارتباط با درخواست تدریس فرد متقاضی می باشد  که فرد متقاضی می بایست تصویر آنرا از طریق وب سایت مرکز نظارت آپلود نماید.

فرم شماره سه: فرد متقاضی می بایست تصویر آنرا از طریق وب سایت مرکز نظارت آپلود نماید.


لینگ(برای تکمیل بصورت آنلاین)                                  عنوان فرم                                               دانلود 


فرم شماره یک


فرم های شماره ۲ و ۳