فرم شماره یک برای متقاضیان تدریس در دانشگاه

 

کلیه اطلاعات مورد نیاز می بایست به دقت تکمیل و به همرا مدارک درخواستی توسط فرد متقاضی بارگذاری گردد و پرینت آن به همراه مدارک مربوط در اختیار گروه مربوط قرار گیرد.

*پرکردن موارد ستاره دار الزامی می باشد.

فرم شماره 1 حق التدریس

 • رشته/دانشگاه/مقطع/شروع/اتمام (تقریبی)و 
  Add a new row
 • نام دانشگاه/درس تدریسی/شروع/پایان/مدت/ 
  Add a new row
 • عنوان مقاله/محل درج/تاریخ انتشار/ارائه 
  Add a new row
 • رشتهدرس 
  Add a new row