برگزاری کارگاه جمع آوری و مدیریت پروژه

مرکز نظارات دانشگاه کردستان برگزار نمود

کارگاه جمع آوری و مدیریت پروژه در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی با شرکت ۲۳ نفر از اعضاء هیات علمی به مدت ۳ ساعت در تاریخ ۲۳/۳/۹۷ توسط دکتر خلیل نعمت الله عزیزی  برگزار گردید.