برگزاری کارگاه مدلها و روشها

مرکز نظارات دانشگاه کردستان برگزار نمود

کارگاه مدلها و روشها در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی با شرکت ۲۱ نفر از اعضاء هیات علمی به مدت ۳ ساعت در تاریخ ۲۱/۳/۹۷ توسط دکتر خلیل غلامی برگزار گردید.