برنامه استراژیک دانشگاه

شاخص‌های کلیدی و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده زبان و ادبیات

 

 

فرم 1 استراتژیک

Step 1 of 2

50%
 • توضیحات:نظر به اتمام زمان ثبت نام در صورت وارد کردن اطلاعات نام شما در لیست اصلاحی پیایان نیمسال برای واحد مربوط ارسال خواهد شد.
  1- ادامه همکاری و پرداخت حق الزحمه مشروط به طی فرایند تایید صلاحیت می .باشد
  2- تکمیل اکثر فیلدها الزامی می باشد.
  3-عدم تکمیل فرم شماره یک در پورتال مرکز نظارت به منزله عدم رعایت ضوابط قانونی بوده و مسئولیت آن بر عهده متقاضی می باشد.
  4- پیگیری فرایند تایید صلاحیت توسط مرکز نظارت مشروط به تکمیل فرم شماره یک در پورتال مرکز نظارت توسط متقاضی می باشد.
  5- سئوالات مربوط را می توانید از طریق ارتباط با ما در پورتال مطرح بفرمائید
  6-
  7-
 • Accepted file types: ببببببببببببب.