بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان 

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر صلاح الدین مولانایی ­شنبه مورخ 26/8/97 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.