هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

کارگاهها


         

  عنوان کارگاه        مدرس(دکتر)   تاریخ    ساعت    مخاطب  
لینک عنوان ساعت تاریخ مدرس مخاطب
      7 بین المللی سازی آموزش عالی ۹ الی ۱۳٫۳۰ ۹۵/۱۲/۱۱ دفتر امور بین الملل کلیه اعضا هیات علمی
 7 آشنایی و کاربست نرم افزار Amos دکتر عیسی نژاد  آشنایی و کاربست نرم افزار Amos  

 7


 آشنایی و کاربست نرم افزار Endnote //