هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

برگزاری کارگاه مهارت‌های تدریس

کارگاه مهارت‌های تدریس در تاریخ ۹۶/۶/۲۷ از ساعت ۸ تا ۱۸ در سالن جلسات دانشکده کشاورزی  با شرکت ۳۵ نفز از اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان و تدریس جناب آقای دکتر جعفری­ثانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی برگزار شد.

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان