کارگاه برای مدرسین حق التدریس شهریور ۹۶

 برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید حق‌التدریسی جدیدالورد در مورخه ۹۶/۶/۲۹

کارگاه حق التدریس شهریور ۹۶

.