مهارت های پیشرفته تدریس

عنوان کارگاه:        مهارت های پیشرفته تدریس

استاد:                    دکتر حسین جعفری­‌ثانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی
تاریخ برگزاری:      ۲۷ شهریور ۹۶
محل برگزاری :       سالن جلسات دانشکده کشاورزی
ساعت:                   صبح ۸ الی ۱۲ و بعد از ظهر ۲ الی ۱۸

شرایط متقاضی:   اعضا هیات علمی

سرفصل:

فرم ثبت نام: