– مقرارت آموزشی ویژه همکاران حق التدریسی 

.

استاد، :……………………………………………………………. دکتر سی و سه مرده ،بلند همتان، شیربیگی، سلیمی وقادری
تاریخ برگزاری:……………………………………………………..۹۵/۱۱/۱۳
محل برگزاری :……………………………………………………..دانشکده کشاورزی
ساعت:……………………………………………………………. ۱۴ الی ۱۹

سرفصل:

روش تدریس

سنجش و اندازه گیری

مدیریت کلاس

آشنایی با مقررات دانشگاهی

.

.

.

———————————————————————————————————————————————-

جستجو

حجم فایل 10 مگابایت

Please wait...