لینک و صفحه دو قسمتی

[su_tabs][su_tab title=”هیات های استانی“]

مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم

هیات استانی دانشگاه فردوسی مشهد

هیات استانی دانشگاه شهید چمران

هیات استانی دانشگاه اصفهان

هیات استانی دانشگاه بوعلی

هیات استانی دانشگاه یزد

هیات استانی دانشگاه سمنان

هیات استانی دانشگاه زنجان

هیات استانی دانشگاه محقق اردبیلی

هیات استانی دانشگاه سیستنان

هیات استانی دانشگاه گیلان

[/su_tab]
[su_tab title=” ویژه“]

شبکه کیفیت تدریس – یادگیری دانشگاه تهران

شبکه کیفیت آسیا – اقیانوسیه (APQN)

اعضای شبکه کیفیت آسیا – اقیانوسیه (APQN)

پداگوژی (www.pedagogy.ir)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران

مجله مدیریت و سیاست گذاری آموزش عالی (O.E.C.D)

مرکز تدریس برتر دانشگاه واترلو

شبکه جهانی دانشگاهی در نوآوری

انجمن بین المللی دانشگاهها

آموزش عالی و توسعه پایدار

مرکز پشتیبانی و ارتقای روش تدریس دانشگاه گلف کانادا

دانشگاه هاروارد

دانشگاه آکسفورد

دانشگاه استنفورد

دانشگاه کمبریج

لیست ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا

رتبه بندی دانشگاهها

[/su_tab]
[/su_tabs]