فرم حق التدریس

نکته

فرم شماره 1 حق التدریس

 • توضیحات:نظر به اتمام زمان ثبت نام در صورت وارد کردن اطلاعات نام شما در لیست اصلاحی پیایان نیمسال برای واحد مربوط ارسال خواهد شد.
  1- ادامه همکاری و پرداخت حق الزحمه مشروط به طی فرایند تایید صلاحیت می .باشد
  2- تکمیل اکثر فیلدها الزامی می باشد.
  3-عدم تکمیل فرم شماره یک در پورتال مرکز نظارت به منزله عدم رعایت ضوابط قانونی بوده و مسئولیت آن بر عهده متقاضی می باشد.
  4- پیگیری فرایند تایید صلاحیت توسط مرکز نظارت مشروط به تکمیل فرم شماره یک در پورتال مرکز نظارت توسط متقاضی می باشد.
  5- سئوالات مربوط را می توانید از طریق ارتباط با ما در پورتال مطرح بفرمائید
  6-
  7-
 • رشته/دانشگاه/مقطع/شروع/اتمام (تقریبی)و 
  Add a new row
 • نام دانشگاه/درس تدریسی/شروع/پایان/مدت/ 
  Add a new row
 • عنوان مقاله/محل درج/تاریخ انتشار/ارائه 
  Add a new row
 • رشتهدرس 
  Add a new row