فرم ثبت نام متقاضیان گروه های بازدید

اعضا هیات علمی و کارشناسان محترمی که تمایل به همکاری و عضویت در گروه­های اعزامی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی جهت بازدید ماهانه  در سال ۹۶ از مراکز آموزش عالی سطح استان( دانشگاه کردستان، دانشگاه­های آزاد اسلامی، مراکز علمی و کاربردی، دانشگاه­های پیام نور، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی، دانشگاه فرهنگیان ، آموزشکده­های فنی و حرفه ای و…) را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۶/۶/۱۱ تمایل به همکاری خود را با تکمیل فرم ذیل اعلام نمایند.

فرم متقاضیان گروه های بازدید