نشست هیات های نظارت

نهمین نشست سالیانه هیات‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت شهریور ۹۸ دانشگاه کردستان


اخبار نشست

اطلاعات پروازهای فرودگاه های کشور

اطلاعات پروازهای فرودگاه سنندج

اطلاعات هتل های سنندج

اطلاعات پروازهای فرودگاه کرمانشاه

اطلاعات مناطق کردشگری استان کردستان

فرم پیشنهادات

عوامل اجرایی نشست

محورهای نهمین نشست سالیانه هیات‌های نظارت

برنامه نشست

 


فرم برنامه بازگشت با توجه به حذف اردو نیمروزه


با سلام، لطفا فرم مذکور بصورت جداگانه برای هرکدام از همکاران محترم شرکت کننده در نشست تکمیل گردد.


فرم مشخصات شرکت کنندگان در نشست جهت تکمیل بصورت آنلاین