هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

سخنرانی پروفسور یوسف ثبوتی

سخنرانی پروفسور یوسف ثبوتی ۹۶/۶/۲۸  بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان استاد شامخ و برنده جایزه علامه طباطبایی رییس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم عضو آکادمی علوم جهان سوم چهره ماندگار فیزیک ایران

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان