دوره آموزشی کلاس مجازی Adobe Connect

کارگاه آموزشی کلاس مجازی با استفاده از نرم افزار Adobe Connect  در تاریخ ۲۲/۳/۹۶ در محل سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی در سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی برگزاری گردید.