هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

برگزاری کارگاه تکنیک­های بازدید

کارگاه تکنیک­های بازدید در تاریخ ۹۶/۶/۲۷ از ساعت ۸ تا ۱۲ با حضور ۱۶ نفر از کارکنان دانشگاه و تدریس جناب آقای مهندس جعفریان­راد  معاون دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی در محل مجتمع کلاس­ها برگزار شد.

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان