برگزاری هشتمین نشست هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

هشتمین نشست هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی سراسر کشور با حضور مقام محترم وزارت علوم تحقیقات و فناوری در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه در تهران برگزار گردید در این نشست تیمی از طرف  هیات نظارت،  ارزیابی وتضمین کیفیت استان کردستان شرکت نمودند.