بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان 

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر صلاح الدین مولانایی ­شنبه مورخ ۲۶/۸/۹۷ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.