اطلاعیه انجام ارزیابی اساتید

قابل توجه دانشجويان عزيز

ارزيابي از شيوه­ی تدريس اساتيد محترم

دانشجويان جهت ارزيابي از شيوه­ي تدريس اساتيد با توجه به موارد ذيل بايد به سامانه­ی گلستان خود مراجعه نموده و نسبت به اين موضوع اقدام كنند

زمان :از تاريخ ۱۴/۹/۹۵ لغايت ۱۷/۱۰/۹۵

نكات مهم :

۱-تاريخ فوق قابل تمديد نمي­باشد.

۲-در صورت عدم انجام ارزيابي توسط دانشجو مشاهده نمرات و انتخاب واحد نيمسال آينده با محدودیت امكان پذير خواهد بود.

۳-اطلاعات درج شده توسط دانشجويان محرمانه بوده و تنها پس از نهائي شدن نمرات پايان ترم، ميانگين ارزشيابي­ها بدون ذكر نام دانشجويان به استاد مربوطه ارائه مي گردد.

 

مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه کردستان