قابل توجه دانشجویان عزیز

ارزیابی از شیوه­ی تدریس اساتید محترم

دانشجویان جهت ارزیابی از شیوه­ی تدریس اساتید با توجه به موارد ذیل باید به سامانه­ی گلستان خود مراجعه نموده و نسبت به این موضوع اقدام کنند

زمان :از تاریخ ۱۴/۹/۹۵ لغایت ۱۷/۱۰/۹۵

نکات مهم :

۱-تاریخ فوق قابل تمدید نمی­باشد.

۲-در صورت عدم انجام ارزیابی توسط دانشجو مشاهده نمرات و انتخاب واحد نیمسال آینده با محدودیت امکان پذیر خواهد بود.

۳-اطلاعات درج شده توسط دانشجویان محرمانه بوده و تنها پس از نهائی شدن نمرات پایان ترم، میانگین ارزشیابی­ها بدون ذکر نام دانشجویان به استاد مربوطه ارائه می گردد.

 

مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه کردستان