هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

آشنایی با تدریس آنلاین

 • استاد، :دکتر مصطفی قادری
  تاریخ برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد
  محل برگزاری : کتابخانه مرکزی
  مدت: 8 تا 12
  .شرایط متقاضی: همه اعضاء هیات علمی .
  سر فصل: در این کارگاه موضوعات کاربردی زیر ارایه می شوند: آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری آنلاین ساخت و مدیریت کلاس های درس آنلاین ذخیره و سازماندهی محتوای آنلاین آشنایی با ابزارهای آنلاین
  -