هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

عنوان کارگاه: 

كارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزارهاي آموزشي VCM و LMS (توليد محتوا و شيوه ي ارايه دروس به صورت مجازي)

استاد، :.دکتر پرهام مرادی
تاریخ برگزاری:۱۰/۱۰/۹۶  راس ساعت ۱۴
محل برگزاری : سایت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی: ویژه اعضا هیات علمی دانشکده منابع طبیعی

سرفصل:

آشنایی با با سیستم آموزش مجازی دانشگاه